Usluge prevođenja

Prilikom poslovne saradnje, upoznavanja sa partnerima i klijentima, ili promocije firmi, često je neophodna usluga usmenog ili pismenog prevođenja. Pri izboru prevodioca bitno je opredeliti se za pouzdanu osobu sa iskustvom i lingvističkim senzibilitetom, pogotovo kada je u pitanju prevođenje koje zahteva određeno poznavanje stručne terminologije. Naš cilj je da sa klijentima ostvarimo dugoročnu saradnju. Da im budemo aktivna podrška u svim fazama uspostavljanja uspešnog poslovnog odnosa: od posete sajmu, prvog mejla i poslovnog sastanka, preko zaključivanja ugovora i realizacije posla, do proširivanja saradnje i nadgradnje znanja.

U mogućnosti samo da Vam ponudimo sledeće usluge:

Pismeno prevođenje

Prevodi opštih i stručnih tekstova:

– poslovna korespondencija

– prezentacije

– reklamni materijali i brošure

– sajtovi

– video i audio materijal

– časopisi i novinski članci

Usmeno prevođenje

Prevođenje sa italijanskog na srpski i sa srpskog na italijanski:

posete sajmovima (uspostavljanje kontakta sa menadžmentom sajma koji Vas interesuje, podrška u pripremi za sajam i tokom izlaganja, organizovanje poslovnih sastanaka i prevođenje)

poslovni susreti (prezentacije, pregovori, konsultacije, razmene iskustava i sl.)

telefonsko prevođenje (kontaktiranje italijanskih partnera, klijenata, špeditera i slično; izuzetno korisno tokom izvoza ili uvoza robe i obavljanja carinskih procedura)

– prevođenje na terenu (tehnička prevođenja u fabrikama i postrojenjima, na poljoprivrednim dobrima, gradilištima i sl.)

Ukoliko Vam je potrebna usluga prevođenja, slobodno nam se obratite. Garantujemo korektnost, pristupačnost i ozbiljnost.